• Tel Aviv HaHagana Station 1943 visits Tel Aviv HaHagana Station
  • Leonard Bernstein Square 1570 visits Leonard Bernstein Square
  • Dizengoff Square 1229 visits Dizengoff Square
  • Tel Aviv HaHagana Station 1216 visits Tel Aviv HaHagana Station
  • Tel Aviv HaShalom Station 1198 visits Tel Aviv HaShalom Station