• Tel Aviv HaHagana Station 2049 visits Tel Aviv HaHagana Station
  • Leonard Bernstein Square 1629 visits Leonard Bernstein Square
  • Tel Aviv HaHagana Station 1271 visits Tel Aviv HaHagana Station
  • Dizengoff Square 1269 visits Dizengoff Square
  • Tel Aviv HaShalom Station 1264 visits Tel Aviv HaShalom Station