20100127103739_IMG_4241_Weichenwärtebude im Nordkopf von Haifa Ha-Shamona.jpg Auf dem Weg zum FeldbergThumbnailsJardim Botanico Funchal